NABÍDKA

spotrebice  instalace  zarizeni
hromosvody  posudky  projektyPOŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB


 PROVÁDÍME TAKÉ


 Silnoproud :

 • Revize elektrického zařízení – bez omezení napětí (i v prostorech s nebezpečím výbuchu)
 • Revize hromosvodů a uzemnění (dnes systémy pro ochranu před bleskem, před účinky atmosférické a statické elektřiny)
 • Revize a měření osvětlení, svítivosti a oslnění
 • Revize nouzového osvětlení
 • Revize veřejného osvětlení
 • Revize elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů
 • Revize ručního elektrického nářadí
 • Revize strojů a zařízení
 • Revize fotovoltaických elektráren

Ostatní revize :

 • Revize zkoušky technických zařízení dle oprávnění Ministerstva obrany.
 • Revize elektrických zařízení v rozsahu oprávnění Obvodního báňského úřadu.

Slaboproud :

 • Kontroly a revize provozuschopnosti a funkční zkoušky EPS
 • Kontroly a revize provozuschopnosti EZS
 • Kontroly a revize provozuschopnosti evakuačních rozhlasů
 • Kontroly a revize provozuschopnosti kamerových systémů (CCTV)

Vysoké napětí :

 • Revize trafostanic, zařízení VN, VVN

Dále :

 • Znalecké posudky a úkony soudního znalce v oboru elektrotechnika.
 • Projektování elektrických zařízení – autorizace (technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení)