OSVĚDČENÍ

 

Dekret soudní znalec

Dekret soudní znalec

Autorizace

Autorizace

Osvědčení revize báňské

Osvědčení revize báňské

Osvědčení projektant báňské

Osvědčení projektant báňské

Osvědčení montáže báňské

Osvědčení montáže báňské

Oprávnění projekce báňské

Oprávnění projekce báňské

Oprávnění montáže báňské

Oprávnění montáže báňské

Osvědčení revize TIČR

Osvědčení revize TIČR

Příloha k osvědčení

Příloha k osvědčení

Osvědčení 50/78

Osvědčení 50/78

Oprávnění montáže TIČR

Oprávnění montáže TIČR

Příloha k oprávnění

Příloha k oprávnění

Oprávnění montáže MO

Oprávnění montáže MO