POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

pbs_letakOPRAVY A PERIODICKÉ ZKOUŠKY

 • pravidelné tlakové zkoušky hasicích přístrojů
 • tlakové zkoušky hydrantových hadic – stálotvaré, sploštitelné
 • plnění a opravy použitých hasicích přístrojů
 • ekologická likvidace vyřazených hasicích přístrojů

 

SLUŽBY V OBLASTI PO a BOZP

 • kontroly, opravy a údržba hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou
 • pravidelné požárně preventivní prohlídky
 • revize a kontroly zařízení pro EPS a odvod tepla a kouře
 • kontroly dalších požárně bezpečnostních zařízení
 • evidence všech pravidelně provedených kontrol a prohlídek
 • dodávky a montáže hasicích přístrojů včetně příslušenství
 • dodávky a montáže hydrantových systémů, výbavy hydrantů, vč. náhradních dílů

 

Leták s podrobnou nabídkou ke stažení ZDE >>>