REVIZE HROMOSVODŮ

Provádím revize hromosvodů, nejen v Praze a okolí, ale i na celém území ČR. Nabízíme revize hromosvodů všech typů – výchozí, pravidelné i mimořádné.

Průběh revize:

  • kontrola označení měřících míst
  • kontrola dodržení minimální vzdálenost svodů a jímací soustavy od konstrukčních částí objektu
  • vodivost styčných ploch spojovacích svorek
  • měření, zjištění přechodového odporu spojů
  • měření zemního odporu u všech svodů
  • výpočtení hodnoty celkového uzemnění hromosvodu
  • vypracovaná revizní zpráva obsahuje popis soustavy, výsledky měření, odpor uzemnění jednotlivých zemničů i celé soustavy, porovnání stavu s předchozím stavem (u periodických revizí), posudek soustavy a případné závady.