REVIZE INSTALACÍ

Provádíme revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6, nejen v Praze a okolí, ale i na celém území ČR. Nabízíme revize vyhrazených elektrických zařízení – výchozí, pravidelné i mimořádné.

Příklady typů revizí:

 • revize elektrických zařízení nízkého napětí do 1000V v prostorech bez nebezpečí výbuchu
 • revize elektroinstalací rodinných domů, bytů
 • revize elektroinstalací průmyslových objektů, škol, kancelářských budov, úřadů, skladů a výrobních hal
 • revize elektrických přípojek nízkého napětí
 • revize staveništních rozvaděčů a prozatimních elektrických zařízení na stavbách a demolicích

Průběh revize:

 • seznámení se s el. zařízením, prostudování dostupných podkladů
 • ověření stavu el. obvodů včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků se spotřebiči napojenými na tento okruh
 • změření izolačních stavů el. obvodu, včetně rozvaděčů
 • proměření ochrany před nebez. dotykem – impedance smyčky, proudový chránič
 • další měření : U, I, P, uzemění, přechod. odporů
 • ověření funkčnosti vypnutí vedení, zajištění vypnutého stavu, přezkoušení a opětovné zapnutí
 • demontáž a montáž krytu přístrojů, rozvaděčů
 • zpracování výsledků revize a sepsání výsledné revizní zprávy