REVIZE SPOTŘEBIČŮ

Provádíme revize elektro spotřebičů a elektrozařízení podle ČSN 331600 ed.2, nejen v Praze a okolí, ale i po celém území ČR.

Příklady typů revizí:

 • revize elektro spotřebičů: spotřebiče informační techniky a spotřebiče pro domácnost, např. počítače, monitory, tiskárny, kopírky, varné konvice, chladničky
 • revize elektro nářadí: např. nářadí držené v ruce jako vrtačky, úhlové brusky, pily apod.
 • testování a kontrola elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů se provádí v průběhu jeho používání ve lhůtách uvedených v ČSN. Ověřuje se bezpečnost elektrického spotřebiče před úrazem elektrickým proudem, provádí se kontrola funkčnosti a spolehlivosti.
 • lhůty pravidelných revizí a kontrol jsou podle ČSN 331600 v termínech 1 x za 3 měsíce až 1 x za 24 měsíců.

Průběh revize:

 • kontrola stavu přívodního vedení,neporušenosti krytů
 • kontrola stavu a dodržení barevného značení
 • kontrola celistvosti a nepoškozenosti připojovacího vedení
 • kontrola funkčnosti spotřebiče
 • určení třídy spotřebiče a kategorie používání spotřebiče
 • porovnání skutečného zapojení s projektovou dokumentací
 • měření stavu a hodnoty přechodového odporu
 • měření velikosti přechodového odporu ochranného vodiče
 • měření izolačního stavu celého zařízení
 • měření unikajících proudů podle třídy izolace
 • měření síťového napětí při zkoušce
 • měření výkonu na prázdno a při zatížení spotřebičem
 • měření proudů na prázdno a při zatížení
 • označení šňůrového prodlužovacího vedení popisným štítkem
 • vyhodnocení revize a sepsání revizní zprávy