REVIZE ZAŘÍZENÍ

Revize elektro a práce na zařízení vysokého a velmi vysokého napětí:

Montáže, opravy a elektrorevize na zařízení v rozvodnách

  • 22 kV
  • 110 kV
  • 220 kV
  • 400 kV

Lhůty revize elektrozařízení vn a vvn:

  • revize elektrozařízení vn a vvn jsou udávány výrobcem a dále si jejich termíny může stanovit provozovatel například ČEZ.